Üyelik İşlemleri

Kulübün iki türlü üyesi vardır.

 • Asil Üye
 • Onursal Üye

Asil Üye olma Koşulları

Kulübe, medeni hakları kullanmak yeteneğine sahip gerçek ve tüzel kişiler ile 18 yaşını doldurmuş, tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek, yetenek ve niteliklere sahip, Yeşilay ruhu ve sevgisi dolu olan her gerçek ve tüzel kişi üye olabilir. Kötü şöhret sahibi olanlar, cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar, yönetim kurulu veya genel kurul kararı ile üyelikten çıkarılmış olanlar, kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar, Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar, niteliği ne olursa olsun kulübe borçlu olanlar, yasalarla derneklere üyeliği yasaklanmış olanlar kulübe üye olamaz. 18 yaşından küçük olanlar ve orta öğretim öğrencileri, ancak; veli ya da vasilerinin yazılı izni ile derneğin sportif ve kültürel faaliyetlerine katılabilirler.

Üyelik İçin Başvuru Süreci

Üye olmak için başvuruda bulunan kişilerin;

 1. Tüzükte öngörülen üye olabilme koşullarını taşıması
 2. Kendisi hakkında bilgi alınabilecek şartlara sahip olması
 3. En az 5 yıllık iki kulüp üyesi tarafından önerilmesi
 4. Kulüp tarafından hazırlanan “Üyelik Başvuru Formu” nu doldurması
 5. Yeteri kadar fotoğraf vermesi
 6. Üyelik Başvuru Formu ve fotoğrafları kulübe bizzat ibraz etmesi
 7. Başvuru belgesini kulüpte kayıttan geçirtmesi

Üyeliğe Kabul İşlemi

 • Üyelik başvurusu ve ekleri olan (sicil kaydı, ikametgah, kimlik fotokopisi) bir dosya halinde kulüp genel sekreterliğine verilir.
 • Yönetim kurulu, üyelik başvurusunu, başvurunun genel sekreterliğe verilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde karar vermek zorundadır.